หากท่านเป็นผู้ที่มีที่ดินเปล่าแต่ไม่อยากขายหรือบอกขายนานแล้วยังขายไม่ได้!! หรือบอกเช่านานแล้วยังไม่มีคนมาเช่าสักที!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะเริ่มในปี2563นี้แล้ว

ถ้าเช่นนั้นมาทำประโยชน์จากที่ดินของท่านกันดีไหม

ปรึกษาเราฟรีได้ที่ 092-989-9262 หรือ info@ang-solution.co.th