รายละเอียด

โฟมอเนกประสงค์ ขยายตัวได้สูง สามารถใช้งานได้ทันที ไม่มีสาร CFC ไม่ทำลายชั้นโอโซน

 

คุณลักษณะ

– ยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว ยกเว้น เทฟล่อน, PE และ PP

– เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้ดีมาก

– ใช้อุดช่องว่างได้ดี

– มีความสามารถในการขยายตัวได้ดีมาก

– มีสภาพคงที่หลังจากแข็งตัว (ไม่หดหรือขยายตัว)

 

การใช้งาน

– เหมาะสำหรับงานติดตั้งโครงประตูหน้าต่าง

– ใช้อุดช่องว่าง โพรง หรือหลุมต่าง ๆ

– สำหรับยาแนวช่องว่างบนหลังคา

– ใช้ทำฉนวนกันเสียง

– ใช้อุดช่องว่างโครงประตูหน้าต่าง

– ใช้เชื่อมรอยของฉนวนกันความร้อนและหลังคา

– สำหรับทำฉนวนกันเสียงในรถยนต์

– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนของระบบทำความเย็น

 

หมายเหตุ

500ml/750ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

โฟมอเนกประสงค์ ขยายตัวได้สูง สามารถใช้งานได้ทันที ไม่มีสาร CFC ไม่ทำลายชั้นโอโซน

 

คุณลักษณะ

– ยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว ยกเว้น เทฟล่อน, PE และ PP

– เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้ดีมาก

– ใช้อุดช่องว่างได้ดี

– มีความสามารถในการขยายตัวได้ดีมาก

– มีสภาพคงที่หลังจากแข็งตัว (ไม่หดหรือขยายตัว)

– มีความแม่นยำสูงเมื่อใช้กับระบบปืน

 

การใช้งาน

– เหมาะสำหรับงานติดตั้งโครงประตูหน้าต่าง

– ใช้อุดช่องว่าง โพรง หลุมต่าง ๆ

– สำหรับยาแนวช่องว่างบนหลังคา

– ใช้ทำฉนวนกันเสียง

– ใช้อุดช่องว่างโครงประตูหน้าต่าง

– ใช้เชื่อมรอยของฉนวนกันความร้อนและหลังคา

– สำหรับทำฉนวนกันเสียงในรถยนต์

– ใช้เพิ่มประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนของระบบทำความเย็น

หมายเหตุ

750ml