ข้อดีของโกดังสำเร็จรูป
1.ติดตั้งรวดเร็ว
2.ควบคุมงบประมาณได้
3.ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
4.ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง

ประเภทของโกดังสำเร็จรูป
1.Cold Form Truss โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss เหล็กกาวาไนส์ หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-8 เมตร ความกว้างของอาคารไม่เกิน 30 เมตร เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยเสาถัก แต่ไม่สามารถมีชั้นลอยหรือติดตั้งเครนได้

2.Cold Form เหล็กกาวาไนส์ หรือเหล็กรีดเย็น เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-6 เมตร ช่วงเสาห่าง 2 เมตร ความกว้างของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ไม่สามารถมีชั้นลอยหรือเครนได้

3.Hot Roll เหล็กไวแฟรงซ์ (Wide Flang)เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-12 เมตรเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างการวางช่วงเสาห่างประมาณ 4-6 เมตรเหมาะสำหรับงานที่มีสำนักงาน 2 ชั้น และติดตั้งเครน

4.HotRollโครงหลังแบบ Cold Form Truss เหล็กกาวาไนส์ หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-12 เมตร เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและผสมผสานโดยใช้โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss เป็นรูปแบบอาคารที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้งานเหมือนกับประเภท H แต่สามารถทำชั้นสองและติดตั้งเครนได้