จีเอฟอาร์พี รีบาร์ (GFRP Rebar) คืออะไร?

วัสดุเสริมแรงของคอนกรีตด้านแรงดึง (Tensile stress) มีการผลิตในรูปแบบการขึ้นรูปโดยการ ดึงต่อเนื่อง (Pultrusion) มีคุณสมบัติในการต้านแรงดึงสูงกว่าเหล็กมาตราฐาน SD40 ถึงสองเท่า ทนการ กัดกร่อนทั้งกรดและด่าง น้ำหนักเบา ประหยัดค่าขนส่ง เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการก่อสร้าง

ข้อจำกัดของเหล็กเส้น

ทำไมต้องเลือก SFT Bar

 1. มีน้ำหนักที่หนักมาก ส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการขนส่งและเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้าง
 2. ง่ายต่อการกัดกร่อน
 3. มีความแข็งสูง
 4. วัสดุมีค่าความต้านทานต่อการล้าที่จำกัด
 5. นำความร้อนและมีการนำไฟฟ้าที่สูง
 6. ต้นทุนในการบำรุงรักษาที่สูง
 1. ไร้สนิม ไม่เกิดการผุกร่อน
 2. ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
 3. ไม่ถ่ายเทความร้อน
 4. ไม่เกิดกระแสแม่เหล็กรบกวน
 5. ลดสภาวะเรือนกระจก

ข้อจำกัดของเหล็กเส้น

 1. มีน้ำหนักที่หนักมาก ส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการขนส่งและเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้าง
 2. ง่ายต่อการกัดกร่อน
 3. มีความแข็งสูง
 4. วัสดุมีค่าความต้านทานต่อการล้าที่จำกัด
 5. นำความร้อนและมีการนำไฟฟ้าที่สูง
 6. ต้นทุนในการบำรุงรักษาที่สูง

ทำไมต้องเลือก SFT

 1. ไร้สนิม ไม่เกิดการผุกร่อน
 2. ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
 3. ไม่ถ่ายเทความร้อน
 4. ไม่เกิดกระแสแม่เหล็กรบกวน
 5. ลดสภาวะเรือนกระจก

SFT BAR สามารถแก้ข้อจำกัดของเหล็กเส้นได้ดังนี้

 1. น้ำหนักเบา(เบากว่า 4 เท่าของเหล็ก)
 2. ความแข็งต่ำเมื่อเทียบกับเหล็ก(ช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งน้อย)
 3. ไม่นำความร้อนและไม่นำกระแสไฟฟ้า
 4. ความต้านทานต่อการกัดกร่อน 100% ที่สภาวะด่างและกรด
 5. ไม่มีการบำรุงรักษาเป็นเวลา 100 ปี

STANDARD CODE

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างบริเวณชายฝั่ง

พื้นคอนกรีต

โครงสร้างที่ต้องสัมผัสสารเคมี

เขื่อนและกำแพงกันดิน

บริเวณที่มี Sensitive Equibment