เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) ในลักษณะของการให้กู้ หรือสินเชื่อ กับบุคลธรรมดาและ SME รวมถึงการรับจำนอง - ขายฝาก ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงแรม โกดัง โรงงาน เป็นต้น พื้นที่การให้บริการของเราครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การดำเนินงานเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 5 ปี และมีลูกค้าที่ ไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การให้บริการของทีมงาน ANG จีงมีมาตราฐานในการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว เข้าใจลูกค้าในทุกๆด้าน ถ้าคิดถึงสินเชื่อ ต้องนึกถึง ANG เพราะพวกเราพร้อมดูแลคุณ

ANG

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) ในลักษณะของการให้กู้ หรือสินเชื่อ กับบุคลธรรมดาและ SME รวมถึงการรับจำนอง - ขายฝาก ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงแรม โกดัง โรงงาน เป็นต้น พื้นที่การให้บริการของเราครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การดำเนินงานเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 5 ปี และมีลูกค้าที่ ไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การให้บริการของทีมงาน ANG จีงมีมาตราฐานในการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว เข้าใจลูกค้าในทุกๆด้าน ถ้าคิดถึงสินเชื่อ ต้องนึกถึง ANG เพราะพวกเราพร้อมดูแลคุณ